OM OSS

INTERESSEORGANISASJON FOR FORPLEININGSPERSONELL I MARITIM NÆRING.

 

 

 

Velkommen til interesseorganisasjon for Forpleiningspersonell i Maritim Næring (IFM)

 

IFM er en frivillig interesseorganisasjon basert i Fosnavåg, Norge. Vi arbeider for å sette forpleiningspersonell i maritim næring sine interesser i fokus gjennom ulike tiltak og aktiviteter.

Interesse organisasjon for maritim næring (IFM) er en frivillig organisasjon/forening som ble stiftet 07.11.2023 og er registrert i Brønnøysund registeret.

Organisasjonen ble dannet av en arbeidsgruppe på seks kokker som jobber på Offshore skip med erfaring fra flere segment på, sjø og land. De så behovet og hadde et sterkt ønske om at det fantes en organisasjon /forening for forpleiningspersonell for alle yrkesgrupper og segment innen forpleining. På tvers av fagforbund. Som jobber opp mot og sammen med fagforbund og organisasjoner innen maritim næring.

Vårt håp og intensjon et at vi får flere med oss fra alle segment. Med et brennende ønske om å bidra til å styrke yrket vårt for fremtiden og et bra arbeidsmiljø for alle. Enten du jobber som Forpleiningsssjef/stuert, Kokk, Forpleiningsassistent, kokekyndig, eller innen restaurasjon på pasasjerskip. Skal vi oppnå den bredden i organisasjonen vi ønsker så trenger vi noen som jobber/har erfaring i hele segmentet.

Vi har satt i gang og vi håper nå at flere vil bli med og bygge organisasjonen videre. Ta gjerne kontakt.

Organisasjonens kontakt info finner dere på nettsiden vår.

 

Styret består av:
Leder: Jan Nilsen. Kokk adm. Offshore


Nestleder: Hasse Faber. Kokk adm. Offshore


Kasserer: Gaute Nordal Hansen. Kokk  adm. Offshore


Styremedlem: Joachim Thomassen Knudsen. Kokk adm. Offshore