EN BØR SE PÅ GRUNNLØNNEN TIL KOKK PÅ BÅT TIL HOVEDFORHANDLINGENE TIL HØSTEN.

Interesseorganisasjon for forpleinings personell i maritim næring. Er en frivillig organsisasjon som skal sette forpleinings personell i maritim næring sin arbeidshverdag på dagsorden.

Vi har sammenlignet lønnsnivået for en kokk på land i forhold til en kokk på båt.

En kokk m/ adm  som jobber på båt har ansvaret for matlaging, matsikkerhet,renhold,bestilling,rydding, servering, papirarbeid.

Han lager meny og fører forskjellige lister og logger.

Han har kort sagt total ansvaret for forpleining ombord.

Han jobber 12 timers dag i 28 dager. Han bor de 28 dagene på arbeidsplassen.

Han har innbakt i hyra 4 timer overtid utover 8 timer  til 12 timer pr dag 7 dager uke, kveldstillegg, søndags/ helligdag tillegg, feriepenger, kost penger når han er hjemme osv

Han er en del av sikkerhetsbemanningen og har ansvar i Hospitalet.

Til sammenligning så har en kokk på land vanlig arbeidstid, 8 timers dag og kan gå hjem etter jobb.

Vi har laget sammenligningen for vanlig kokk m/8 års ansiennitet, og her sammenligner vi grunnlønna/grunnhyra.

Normalt månedsverk for kokkene er 154 siden vi går ut i fra at landkokken jobber annenhver helg.

Så spørsmålet reiser seg da om det på grunn av fri kost og losji at vi ser denne forskjellen?

Dette kan kun de som i sin tid fremforhandlet dette svare på.

For ser man på lengre arbeidstid, arbeidsforhold, arbeidsmengde og at en kokk på båt er vekk fra familie i 4 uker. Så samsvarer ikke lønnen i forhold til lønnen på land, der en er hjemme hver dag, har helgefri og mindre ansvar en en kokk på båt.

I år er det hovedforhandlinger i tariff forhandlingene. Vi håper at denne problemstillingen blir sett på og at lønns og arbeidsvilkårene i hovedavtalen blir gjennomgått og fornyet.

Vi har tidligere satt fokus på arbeidsmengde, turnus,  økt bemanning i byssa etc som sammen med lønnsnivået vi har på pekt her bør bli satt i fokus ved hovedforhandlingene til høsten.

Stilling

Land 23

Sjø 1.11.23

Kokk m/fagbrev (8 års ans) – timelønn

221,1

197,0

Grunnhyre (154 * 221,06)

34049

30350

Fritidskompensasjon (35,5-48) Hyre/154*54,2*1,15) 54,2 timer

13781

12279

Alminnelig arb. Søndag (8*4,33*1,5) 34,7 timer

11508

10236

Bevegelige helligdager om bord (6) 10,5 timer

4643

4137

Bevegelige helgedager hjemme

1092

1092

Overtid hverdager =4*6*4,333*1,4

32186

32186

Overtid søndager = 4*1*4,333*2

7662

7662

Beregnet månedsfortjeneste

104922

97930

12 % feriepenger

117513

109682

Månedslønn

58756

54550

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen